ŠKODA CUP

MAXIMÁLNÍ POČET JE 176 STARTUJÍCÍCH

VEŠKERÉ ZÁVODY ČSC

PŘIHLÁŠKA SE POVAŽUJE ZA PLATNOU AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO